Доступни курсеви

Курс за обнављање знања због полагања Завршног испита из српског језика

Основна знања из граметике и књижевности за пети разред основне школе.

Овај курс је намењен ђацима првог разреда, пре свега онима којима предаје професорка Марина, али и свим другим заинтересованим ученицима.

Овај курс је намењен ђацима трећег разреда, пре свега онима којима предаје професорка Марина, али и свим другим заинтересованим ученицима.

Курс за обнављање знања због полагања Завршног испита из српског језика